7. joulukuuta 2017

Tämän päivän ja tulevaisuuden Suomelle

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan sanat Perhetalon peruskiveen muurattuna tuleville sukupolville, Mikkelissä 7.12.2017

Mikään ei voi olla esteenä Isänmaamme paremmalle huomiselle. Vapaassa tahdossamme on antaa paljosta vähäisimmille, jotta jokainen lapsi saadaan tähän yhteiskuntaan osalliseksi ja toimijaksi. Tahdossamme on kytkeä jokainen sukupolvi sukupolvien ketjuun. Ja samalla antaa jokaiselle lapselle ja nuorelle tilaa hengittää, aikaa löytää itsensä ja oma paikansa tässä yhteiskunnassa.

Elämän ja yhteiskunnan laki on muutos. Ei yhteiskunta koskaan pysähdy. Se on aina muutoksessa ajan leikkaavissa asioissa, ilmiöissä ja ihmisissä. Muutos on herkkyyttä, viisautta, ymmärtää menneen ja tulevan leikkauspiste.

Mutta paljon pysyy iäti. Nämä ajattomat ihmisen tarpeet on nähtävä, ymmärrettävä. Kaipaus, tuska, kuolema – yhteys, ilo, riemu. Tähti jokaiselle loistaa, jokaisessa tuo tähti on. Itsestämme on löydettävä meidän aarre ja toinen aarre toisistamme. Näin on tänään, näin oli eilen, näin on aina oleva.

Me kansakuntana olemme kansakuntien joukossa. Niin kansa kuin yksi ihminen on suhteessa toisiin ja toiseen. Yksinäisyyteen ei elollista ole luotu. Yksin jäävän osa on kuolla, surkastua. Kykymme näemme, korkeutemme tunnistamme suhteessa toisiin ja toiseen. Siksi sanon teille: älä jätä yksin, älä jää yksin.

Tämä 100-vuotias Isänmaamme Suomi aloittaa nyt uuden vuosisadan. Meidän on kyettävä vahvistamaan yhteiskuntamme perustuksia. Peruskivemme on oltava murtumaton. On toimittava tavalla, jossa suomalaisten sosiaalinen etäisyys toisiimme ei kasva. On oltava yhteisen tajua kaikissa yhteiskunnan päätöksissä. On rakennettava yhteiskunta, jossa yhteiskunnan voimavarat eivät kohdennu yhä voimallisimmin sinne, missä on jo eniten. Kohtuus kaikessa, niin hyvässä kuin huonossa.

Suomi selviää, kun pidämme jokaisen lapsen oikeudet yhdenvertaisina. Kun tätä nykyhetkeä arvioidaan sadan vuoden päästä tasavaltamme täyttäessä 200 vuotta, me tiedämme onnistumisemme. Mutta ei ole osamme odottaa. Osamme on tehdä ja toimia. Tänään, tässä ja nyt.

On varmistettava, että jokainen lapsi saa tuen varhaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Se tarkoittaa, että vanhemmuutta ja perheen arkea tuetaan lapsen parhaaksi. Perhe saa tarvitsemansa tuen helposti ja ilman byrokratian myllyä, jossa taipuu niin perhe kuin ammattilainen. Se tarkoittaa jatkuvien palvelutarpeiden arviointimyllyjen sijaan todellista apua ja tukea arjessa.

Se tarkoittaa, että jokaisen lapsen oikeudet ovat yhdenvertaiset. Ei voi olla, että lapsi saa perhetaustansa suhteen paremmat palvelut, mikäli vanhemmat ovat työelämässä. Laadukas pedagoginen varhaiskasvatus on oltava jokaisen lapsen yhtäläinen oikeus. Meidän on oltava lujia tahdossamme taata jokaiselle lapselle perhetaustasta riippumatta tuki, jolla vaikutamme oppimisvalmiuksiin ennen perusopetuksen alkamista.

Tulevina vuosikymmeninä ihmisen kasvun, kehityksen ja oppimisen varhaiset vuodet avautuvat meille yhä selvemmin. Ratkaisevaa on täällä Mikkelissäkin, miten Perhetalo löytää saumattoman ja arkisen sävelen kotien ja pedagogisen varhaiskasvatuksen kanssa.

Se tarkoittaa, että kaikessa päätöksenteossa yhteiskunta tarkastelee lapsen etua. Se tarkoittaa, että alkoholi- ja koko päihdepolitiikkakin perustuu lapsen etuun, ei meidän aikuisten nopeaan tarpeen tyydytykseen. Se tarkoittaa, että työelämää ei kehitetä vain työelämän tarpeista, vaan koko yhteiskunnan.

Viisaus kätkeytyy lopulta siihen, mikä on tiedon painoarvo tunnepolitiikan sijaan. Meidän on kylmänviileästi ilman käpertymistä yhteiskunnassa vallitseviin lyhyen tähtäimen intresseihin syvennyttävä ymmärtämään, mitkä ovat lapsen tarpeet ja mitä lapset kertovat arjestaan. On kuultava ja kuunneltava.

Tänään me tiedämme paljon, mutta ymmärrämme vähemmän. Keskiarvon harha on helposti läsnä. Ja tutkimus, johon lapset vastaavat, on aina palautettava kohteilleen – siis lapsille pohdittavaksi. Vain näin ymmärrämme ja saamme riittäviä vastauksia yhteiskuntamme polttaviin kysymyksiin.

Ihmisen arvon on oltava sama niin lain kuin lähimmäisen kasvojen edessä. Valtiota on johdettava lailla ja asetuksella sekä yhteisen tajulla, joka oikeudentuntona ja hyvinä tekoina meistä ilmenee. Tänään peruskivensä saaneen Perhetalon on oltava tästä esimerkki. Se kokoaa, se tuo yhteen, se helpottaa. Tämä siksi, että lapsen ja vanhemman ihmisarvo tätä vaativat. Eikä enää ammattilaisten yhteistyö riitä. Yhteistyön sijaan on tultava yhteinen työ. Koko valtakunnassa. Lapsen ja kansakunnan parhaaksi.

Luja ja luotettava. Sellainen on hyvä peruskivi. Sellainen on hyvä valtio. Sellainen on yhteinen Suomi.

Mikkelissä 7.12.2017,

Tuomas Kurttila
Lapsiasiavaltuutettu