16. syyskuuta 2019

Miksi lapsitutkimus ja lapsipolitiikka eivät kohtaa?


Osallistuimme International Society for Child Indicators -konferenssiin Viron Tartossa 26.–29.8.2019. Paikalla oli maailmanlaajuisen, 8-12-vuotiaiden lasten hyvinvointia tarkastelevan Children’s Worlds -tutkimuksen tekijöitä sekä monia muita lasten hyvinvoinnista ja sen edistämisestä kiinnostuneita tutkijoita. Vuorotellen jokainen pyrki omalla näkökulmallaan valaisemaan pientä osaa lasten hyvinvoinnin laajassa kokonaisuudessa.

Lukuisat esitykset esimerkiksi lasten hyvinvoinnin vertailusta eri maiden välillä, lasten osallisuutta edistävistä tutkimusprojekteista ja sijaishuollossa elävien lasten hyvinvoinnista olivat kiinnostavia. Jotain konferenssista jäi kuitenkin uupumaan: keskustelu siitä, mitä varten lasten hyvinvoinnin tutkimusta tehdään ja miten tutkimustietoa hyödynnetään. Lasten hyvinvoinnista kiinnostuneiden tutkijoiden keskuudessa perustelu lienee niin itsestään selvä, että sitä ei tarvitse edes ääneen sanoa. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa, jonka avulla lasten hyvinvointia voidaan edistää. Se, miten tutkimustiedon avulla voidaan edistää lasten hyvinvointia, onkin kiperämpi pulma. Siitä ei konferenssissa juuri puhuttu.

Lapsen oikeuksien komitea esittää pulmaan ratkaisuksi lapsivaikutusten arviointia. Sen avulla voidaan varmistaa, että YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa mainitut lapsen oikeudet ja siten lasten hyvinvointi toteutuvat. Komitea ei anna tarkempaa ohjetta lapsivaikutusten arvioinnista, vaan esittää, että sopimusvaltiot voivat itse kehittää erilaisia menettelytapoja arvioinnin toteuttamiseen. Esimerkiksi se, käytetäänkö lapsivaikutusten arvioinnin pohjana tieteellistä tietoa, jää siten arvioinnin toteuttajan päätettäväksi. Yleiskommentissaan nro 5 komitea korostaa, että lapsen oikeuksien täytäntöönpanoa varten tarvitaan riittävästi lapsia koskevaa tiedonkeruuta. Komitean mukaan on olennaista, että kerättyä tietoa myös käytetään lapsen oikeuksien toteutumisen arviointiin, ongelmien tunnistamiseen sekä lapsia koskevien politiikkojen suunnitteluun.

Tällä hetkellä vallitseva puhetapa korostaa päätöksenteon perustumista tutkittuun tietoon, mutta puhe ei vielä takaa käytännön toteutusta. Erilaisia indikaattoreita on kyllä kehitetty ja saatavilla on varsin pitkältä ajalta lasten hyvinvointia koskevaa seurantatietoa, jota on kerätty esimerkiksi Kouluterveyskyselyssä jo vuodesta 1996 alkaen. Tutkimustiedon hyödyntäminen ei näyttäisi kuitenkaan olevan kovin yleistä eikä systemaattista. Lapsiasiavaltuutettu on toistuvasti huomauttanut lapsivaikutusten arvioinnin puutteellisuudesta esimerkiksi monissa eri hallitusten lakiesityksissä.

Miksi lapsitutkimus ja lapsipolitiikka eivät sitten riittävästi kohtaa? Tutkimuspiireissä helposti oletetaan, että yliopistokoulutuksen läpikäyneinä virkamiesten ja useimpien poliitikkojen pitäisi olla kiinnostuneita tutkimustiedosta ja osata lukea ja tulkita sitä. Lapsipolitiikkaa tekevät puolestaan katsovat, että tutkimustuloksia ei tuoda heille riittävän ymmärrettävässä ja nopeasti hyödynnettävässä muodossa ja että tutkimusta ei aina edes kohdisteta niihin asioihin ja ilmiöihin, joista heidän näkemyksensä mukaan tutkimusta tarvittaisiin.

Taustalla voivat olla erilaiset käsitykset tieteen merkityksestä ja tehtävästä. Virkamiehet ja poliitikot tarvitsevat työnsä perustaksi tutkimusta, jonka tuloksia voidaan soveltaa käytäntöön. Usein he odottavat tutkijoilta myös suosituksia päätöksenteon perustaksi. Sen sijaan tutkijoilla voi olla täysin päinvastainen käsitys siitä, millainen on hyvää tutkimusta. Esimerkiksi tieteen arvovapautta korostavasta näkökulmasta hyvää on sellainen tutkimus, jossa ei vedota mihinkään ei-tiedollisiin, kuten poliittisiin arvoihin. Näkökulman mukaan tiede ja politiikka tulee pitää täysin erillään, eikä tiede voi esittää väitteitä siitä, kuinka on toimittava.

Se, että tutkimuksella ei ole käytännön arvoa, ei siis tarkoita, ettei tutkimus sinänsä olisi arvokas. Mutta lasten hyvinvoinnin edistämisen parissa toimivien työtä tieteen arvovapautta korostava tutkimus ei välttämättä kovin paljoa auta. Yhtenä syynä tutkimuksen ja politiikan kohtaamattomuudelle pidetään myös sitä, että päätöksiä tehdään nopeassa aikataulussa ja asioiden valmistelulle ei varata riittävästi aikaa. Uusia ratkaisuja tarvittaisiin, jotta kuilu tutkimuksen ja politiikan välillä pienenisi. Tavoite lienee kuitenkin yhteinen.

Lapsiasianeuvottelukunnan yhteydessä vuosina 2015–2019 toimineessa Lapsitutkimuksen työryhmässä yhdeksi ratkaisuksi lapsitutkimuksen ja -politiikan lähentämiseen esitettiin sellaisten tilaisuuksien ja koulutusten järjestämistä, joissa tutkijat, virkamiehet ja poliitikot voisivat keskustella asioista. Vuoropuhelu varmasti edistää yhteistä ymmärrystä. Tutkijat saavat käsityksen siitä, millaista tutkimusta tarvitaan ja miten tutkimus tehdään hyödynnettäväksi, ja virkamiehet ja poliitikot saavat ohjausta siihen, miten tutkimustietoa voi käyttää oman työn perustana. Pitkällä aikavälillä koulutustilaisuuksiakin tärkeämpää on varmistaa, että tutkijoilla ja virkamiehillä on riittävät resurssit kehittää työtään. Mikäli viestintään ei ole tutkimusprojekteissa varattu rahaa, voi tutkijan iso ja merkittävä työ jäädä näkymättömiin. Vastaavasti virkamiehen on vaikea toteuttaa tutkimustietoon perustuvaa lapsivaikutusten arviointia, jos siihen ei ole varattu riittävästi aikaa eikä tarvittavasta osaamisesta ole huolehdittu.

Ratkaisuna lapsitutkimuksen ja -politiikan lähentämiseen on pidetty myös sitä, että virkamiesten ja tutkijoiden välissä on organisaatio, joka toimii ”tulkkina” molempiin suuntiin. Tällaisia organisaatioita ovat Suomessa esimerkiksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla sekä lapsiasiavaltuutettu. Tutkimuksen ja päätöksenteon välisen kuilun kaventaminen kuuluu myös yliopistojen tehtäviin. Hyvä esimerkki organisaatiosta, joka panostaa paljon tutkimustuloksista viestimiseen, on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.  Viime kädessä sen, käytetäänkö päätöksenteon perustana tutkimustietoa vai ei, määrittävät kuitenkin päättäjien asenne ja usein myös poliittiset intressit.

Terhi Tuukkanen ja Merike Helander
Lapsiasiavaltuutetun toimisto


Lähteitä:

Yleiskommentti nro 5 (2003) Lapsen oikeuksien yleissopimuksen yleiset täytäntöönpanotoimenpiteet verkossa http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2015/03/CRC_GC_2003_5_julkaisu.pdf

38 kommenttia:

 1. Ratraco Solutions đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường sắt, vận chuyển ô tô đường sắt, vận chuyển container đường sắt... uy tín, nhanh chóng, an toàn và giá rẻ nhất hiện nay. Nếu có nhu cầu, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0965 131 131 để được tư vấn kỹ hơn.

  VastaaPoista
 2. Lue Dead or Alive 2 peliautomaatin arvostelu suomeksi https://uudetnetticasino.com/dead-or-alive-2/

  VastaaPoista
 3. In Izspa Our female massage therapist is waiting for you now. She specializes in Swedish, deep tissue and hot stone massages. We have a private room available if that is what you are looking for! Book your appointment today at the best affordable price with us.Visit Massage parlour near me

  VastaaPoista
 4. Before you diagnose yourself with depression or low self-esteem, first make sure you are not, in fact, just in need of a massage.Visit Body massage near me

  VastaaPoista
 5. limitless love making love making lessons from our lessie

  VastaaPoista
 6. Everything is covered by our thesis helper. We'll write conduct all essential research, write the entire paper and write a thesis statement for you including the bibliography and abstract. It's usually a good idea to revise your papers, but with our thesis writing service, you won't have to because we've already taken care of it! You'll be well on your way to demonstrating why you should be accepted into the Ph.D. program of your choice if you use our online thesis help. You can be rest assured to receive a fully written paper that has been professionally written, edited, and proofread.

  VastaaPoista
 7. Skin well being requires sustenance sometimes. Standard spa treatment prompts the shining and sound skin. That is most likely the motivation behind why body spa is so well known among ladies.

  Visit massage near me

  VastaaPoista
 8. Are you searching for body massages in hyderabad and the surrounding areas? Also sector 8 and sector 7 since our body massage salon is located near the an ring road, we're committed to delivering massage parlour near me 100 % satisfaction to our customers by offering full service within the timeframe of our spa that runs from 11am until 9 am.

  VastaaPoista
 9. We are here to share the happiest news to spa lovers that we bella spa going to provide top most nuru massage services by female therapist visit now.
  Visit nuru massage in Bangalore

  VastaaPoista
 10. Watch video features behind popular treatments, read news coverage, listen to podcasts, and many more 24 hours massage centres in hyderabad updates with the Spa team · There is a lot of WORK that goes into looking glamorous for any awards season but for this awards season

  VastaaPoista
 11. We in the Massage Centre in CP understand your concerns and have developed solutions to your needs right here located in hyderabad.

  VastaaPoista
 12. This comforting clay restorative helps to remove toxins from your skin. Draw outImpurities can be unclogged massage spa near me pores and removed dead skin cells from your skin's surface. It improves the skin's texture and brightness. It gives your skin a soft feeling

  VastaaPoista
 13. Body to body massage in Bangalore. Best service provider of the finest Body massage near me HSR layout Bangalore.

  VastaaPoista
 14. Wonderful content thanks for this blog i like it

  VastaaPoista
 15. Specialists with vast experience can help massage spa near me you find the right Aromatherapy for you. Our spa services include full body massages, aromatherapy, Swedish and Thai massages, as well as other professional spa services.

  VastaaPoista
 16. There are a lot of Bangalore Companion and it can be hard to find the right one. If you want to have an unforgettable experience with our Models, then please contact us today.

  VastaaPoista
 17. Bangalore companion are reliable. You can hire them without having to worry about whether they will show up or not. Our independent Bangalore companion make sure that you get a wonderful time when you call them.

  VastaaPoista
 18. The best thing about hiring a professional Bangalore Dating Girls is that they will be able to create an experience for you that you have never experienced.

  VastaaPoista
 19. Hi This Is renna sweety From Hyderabad, I am providing clients based all massage services. If you want take massgae me. My B2B massage
  mood depends on your heart touching kiss.

  VastaaPoista
 20. Our Female Companions In Mumbai are the perfect choice for any gentleman looking for a beautiful and intelligent companion. These girls are not only gorgeous, but they also have the wit and intelligence to keep you entertained throughout your time together. Whether you're looking for someone to accompany you to a business meeting or a social event, or simply want to enjoy a night out on the town, our Female Companions In Mumbai, Model Girls will exceed your expectations.

  VastaaPoista
 21. Mumbai Model Girls will not disappoint when it comes to fulfilling their client's fantasies. These sexy ladies know how to party hard and have fun while still making sure that their clients get everything they need from them.

  VastaaPoista
 22. If you are looking for the most amazing adult entertainment experience of your life, then you need to look no further than a Female Companion In Mumbai. These companions are absolutely gorgeous, and they know exactly how to please their clients. They will make sure that you have the time of your life, and they will leave you wanting more. You will never be disappointed with a Mumbai Female Companion, and you will always come back for more.

  VastaaPoista
 23. Our Bangalore Companion service is the best way for people to spend their time when they are bored or tired of monotonous life.

  VastaaPoista
 24. The Independent Companion Ranchi are a reliable and discreet agency that ensures each of their clients is treated with the utmost respect. They offer a variety of services from dinner dates to full-blown Companion and guarantee that each client leaves feeling completely satisfied. With their experienced professionals, they ensure that each client is met with the utmost care and attention.

  VastaaPoista
 25. When you hear the term " Nuru" body to body massage steams are derived from the Japanese word spa in hyderabad meaning slippery.

  VastaaPoista
 26. body to body massage spa near me offers all kind of massages, including traditional Ayurvedic massages, relaxing

  VastaaPoista
 27. Hot stone massage is a type of therapeutic massage that’s similar to a Swedish massage, only the therapist uses heated stones in lieu of or in addition to their hands.

  VastaaPoista
 28. When the brain is exposed to sexual stimuli, such as on xnxx and other sex videos platforms, the brain activates the reward center and triggers the release of dopamine, a neurotransmitter associated with pleasure and motivation. As Regard:-
  x videos
  xxx videos
  indian sex video

  VastaaPoista
 29. Techniques and Strokes: Exploring various massage techniques, strokes, and maneuvers that contribute to the effectiveness of female to male massage.

  VastaaPoista
 30. Absolutely captivating post! Your ability to communicate complex concepts with such clarity is truly commendable. I found myself completely absorbed in your insights, and your evident passion for the subject matter is inspiring. Thank you for generously sharing your expertise and making learning such a delightful experience. I'll be eagerly awaiting your next piece of content. Keep up the fantastic work and have a wonderful day ahead
  Union County reckless driving lawyer

  VastaaPoista
 31. Capillarisation refers to an increase in the number of capillaries within one area.

  VastaaPoista
 32. Candlelight, the sweet aroma of lavender or other relaxing essential oils, hydrating body oil, or lubricant -

  VastaaPoista
 33. I’m really impressed with the detail you’ve provided on this blog.

  VastaaPoista
 34. Discover successful case studies and initiatives where child researchers and policymakers have successfully collaborated. Learn from these examples to understand the strategies and approaches that have facilitated productive partnerships, leading to the development of policies that genuinely improve the lives of children.
  attorney for bankruptcy near me

  VastaaPoista
 35. Your blog consistently offers engaging and informative content. Your dedication to sharing valuable insights is commendable. Each post reflects your passion for the subject, making your blog an enriching source of thought-provoking content. Keep up the great work! New York Divorce Law Firm New York Divorce Laws Assets

  VastaaPoista
 36. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista