28. heinäkuuta 2014

Lasta suojeltava/Children must be protected (Helsingin Sanomat, The Guardian)

Kansainvälinen yhteisö on epäonnistunut dramaattisella tavalla suojaamaan viattomia siviileitä viime aikojen sodissa. Muun muassa Gazassa, Syyriassa ja Ukrainassa kansainvälinen humanitäärinen oikeus on kokenut huomattavia loukkauksia. Sodan oikeussäännöt ovat muuttumassa.

YK:n turvallisuusneuvosto on päätöslauselmallaan tehostanut lapsisotilaisiin liittyvää seurantaa ja raportointia. Heinäkuussa YK julkaisi lapsia ja aseellisia konflikteja koskevan vuosiraportin, joka käsittelee sodissa lapsiin kohdistuvia loukkauksia ja listaa konkreettisella tavalla valtioita ja toimijoita, jotka ovat syyllistyneet käyttämään lapsia sotilaina. Parantamalla seurantaa ja tuomitsemalla selkeästi loukkaukset lasten oikeuksia kohtaan on pystytty parantamaan lasten asemaa kriisialueilla. Näin on tapahtunut muun muassa Sudanissa, Sri Lankassa, Myanmarilla ja Ugandassa.

Konfliktien ja sotien muuttuneen luonteen takia siviiliväestön ja erityisesti lasten suojelemiseksi tarvitaan kuitenkin lisätoimia. Iskut siviilikohteisiin, kuten sairaaloihin, kouluihin ja tiheisiin asutuskeskuksiin, ovat lisääntyneet. Samoin seksuaalinen väkivalta ja sieppaukset kohdistuvat haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisryhmiin. Poliittinen tahto ehkäistä ja tuomita nämä teot on ollut liian vähäistä ja liian myöhäistä.

YK:n ihmisoikeusneuvosto päätti äänestyksen jälkeen käynnistää tutkimukset mahdollisista ihmisoikeusrikkomuksista Israelin hyökkäyksessä Gazaan. Tutkimuksen lopputulokset on ehditty kyseenalaistaa ja tuomita ennen kuin tutkimukset ovat edes käynnistyneet. Osaltaan tämä kertoo kansainvälisen humanitäärisen oikeuden politisoitumisesta, vaikka lähtökohtana pitäisi olla tapahtuneet tosiasiat ja niiden arviointi, eikä eri osapuolten omien tarkoitusperien edistäminen.

Lapsen ihmisoikeudet ovat YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kautta laajimmin tunnustetut ihmisoikeudet maailmassa. Vain muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta maailman valtiot ovat sitoutuneet lapsen oikeuksien sopimukseen. Lasten asema tunnustetaan osana siviiliväestön suojelua myös sodan oikeussäännöissä.

Vahvasta oikeusperustasta huolimatta viime aikojen konfliktit osoittavat suurta piittaamattomuutta lasten suojelusta sodissa. YK:n puitteissa tarvitaan vakava keskustelu, miten lapsia pystytään suojelemaan paremmin. Tällä hetkellä tässä ei onnistuta riittävästi.

Siviiliväestöön ja erityisesti lapsiin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia pitäisi ryhtyä tutkimaan heti konfliktien syttyessä. Tämä ennakoiva tutkinta voisi osaltaan ehkäistä julmimpia tekoja ja se joka tapauksessa auttaisi syytteiden nostamisessa myöhemmin.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen osalta on tarpeen pohtia, miten lapsiin kohdistuneisiin ihmisoikeusloukkauksiin puututtaisiin systemaattisemmin ja syyteharkinta käynnistettäisiin nykyistä herkemmin. Tämäkin toimisi myös ehkäisevästi suojaten siviiliväestöä ja erityisesti lapsia. Lapsimyönteistä oikeusprosessia tulisi vahvistaa entisestään.

Sodan ja vihan kierre on katkaistava. Tämä voidaan tehdä suojelemalla lapsia.

Tuomas Kurttila
Lapsiasiavaltuutettu

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä Suomessa on edistää ja arvioida lapsen oikeuksien toteutumista. Tehtävä pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.
_ _ _ _

The international community has failed in a dramatic way to protect innocent civilians in recent wars. There have been serious violations of international humanitarian law in Gaza, Syria and Ukraine, to name some examples. The laws of war are changing.

The Resolution of the UN Security Council has established effective monitoring and reporting on child soldiers. In July, the United Nations published its annual report on children and armed conflict, which deals with violations against children in war and explicitly documents the states and other parties that have recruited children as soldiers. It has also been possible to improve the status of children in crisis areas through improved monitoring and by clearly condemning violations of children's rights. This is the case in, for example, Sudan, Sri Lanka, Myanmar and Uganda.

Due to the changed nature of conflicts and wars, however, additional measures are required to protect the civilian population and children in particular. Attacks on civilian targets such as hospitals, schools, and densely populated areas have increased. Similarly, sexual violence and abductions are targeted at the most vulnerable groups of people. The political will to prevent and condemn these acts has been too little and too late.

The UN Human Rights Council decided after voting to launch an inquiry into possible violations against human rights committed during Israel’s attack on Gaza. The results of the inquiry have been called into question and condemned even before the investigation has begun. This is an indication of the politicisation of international humanitarian law, where the starting point should be the actual facts and events and their assessment, rather than the promotion of the interests of the parties involved.

Children’s human rights are globally the most widely recognised human rights, through the UN Convention on the Rights of the Child. With only a few exceptions, all countries of the world have ratified the Convention. The status of children is also recognised as a part of the protection of the civilian population in the laws of war.

Despite this strong legal basis, recent conflicts demonstrate a great disregard for the protection of children in war. A serious discussion is needed within the UN on how children can be better protected. At present, we are failing to do enough.

Human rights violations against the civilian population in general and children in particular should be taken under investigation immediately at the outbreak of conflicts. Proactive investigation might help to prevent the cruellest acts, and would in any case support prosecution at a later stage.

With respect to the International Criminal Court, it should be considered how human rights violations against children could be addressed more systematically and consideration of charges could be more easily initiated. This would also serve as a deterrent and would protect the civilian population, especially children. A legal process that prioritises the rights of children should be further strengthened.

The cycle of war and hatred must be broken. This can be accomplished through the protection of children.

Tuomas Kurttila
Ombudsman for Children in Finland

The mission of the Ombudsman for Children is to promote and assess the implementation of children's rights in Finland. The task is grounded in the UN Convention on the Rights of the Child.

2 kommenttia:

  1. suojeltava/Children must be protected nyt on tulollaan Helsinkiin koulutettavia lapsen-edunvalvojiksi, onneksi alkaa kokemukseen tulla myös kehittymistä byrokratiassa.... t- kokemusasiantuntija KOkOa MTKL: anne

    VastaaPoista