11. maaliskuuta 2016

Tieto ja tuki kulkee taskussa mukana

Tutkimusten mukaan yli 90 prosenttia nuorista käyttää nettiä mobiililaitteilla eli älypuhelimilla ja tableteilla (Tilastokeskus, 2015; Kauppinen, Kivikoski & Manninen, 2014). Myös nuoremmat lapset käyttävät yhä enemmän nettiä omilla laitteillaan. Etenkin lasten lisääntyvä itsenäinen netin käyttö voi lisätä riskiä altistua haitalliselle sisällölle, kiusaamiselle ja muille lieveilmiöille. Nuori saattaa vahingossa joutua tilanteisiin, joihin ei ole ennalta osannut varautua: esimerkiksi sosiaalisessa mediassa asiat tapahtuvat nopeasti eikä aina ole aikuisia auttamassa.

Ikävään ja ahdistavaan tilanteeseen joutuminen, kuten kiusatuksi tai huijatuksi tuleminen, voi olla hämmentävä kokemus lapselle. Lapsi ei välttämättä halua kertoa asiasta läheiselle aikuiselle, koska hän voi tuntea tapahtuneesta häpeää ja syyllisyyttä. Kaikilla lapsilla ei ole turvallista aikuista, jolle kertoa.

Pelastakaa Lapset ry on julkaissut ilmaisen Help.some-mobiilisovelluksen, jonka avulla lapset ja nuoret voivat olla yhteydessä luotettaviin, koulutettuihin aikuisiin ja etsiä yhdessä ratkaisua tilanteeseen. Nimimerkin turvin voi olla helpompi kertoa tapahtuneesta tai muista mieltä painavista asioista. Palvelussa nuoria neuvovat Helsingin nettipoliisit sekä Rikosuhripäivystyksen ja Pelastakaa Lapset ry:n työntekijät.

Sovelluksessa on chat sekä viiveellinen kysy-vastaa-palvelu. Help.some tarjoaa myös yleistietoa erilaisista lasten ja nuorten elämään liittyvistä ongelmallisista tilanteista. Lisäksi sovelluksessa on kalenteri, josta voi tarkistaa myös muiden nuorille suunnattujen verkkopalvelujen aukioloajat.

Sovelluksen avulla voi saada helposti ja nopeasti tietoa ja neuvontaa erilaisiin huoliin ja ongelmiin liittyen. Help.somessa ammattilaiset ja koulutetut vapaaehtoiset neuvovat nuoria esimerkiksi kiusaamiseen, seksuaaliseen ahdisteluun ja häirintään sekä identiteettivarkauksiin, huijauksiin ja petoksiin liittyvissä kysymyksissä. Sovellus on ensisijaisesti suunnattu kaikille alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

On tärkeää, että tieto ja palvelut ovat helposti nuorten saatavilla. Nuorille suunnattuja tukipalveluja on toki lukuisia, mutta ongelmatilanteessa nuori ei välttämättä tiedä, kenen puoleen kääntyä. Help.some tarjoaa ongelmatilanteissa tietoa ja tukea yhdessä paikassa. Sovelluksen kautta nuorilla on mahdollisuus hakea helpommin ja nopeammin apua ongelmiinsa. Kun lähes jokaisella lapsella on taskussaan puhelin ja sovellus, luotettava tieto on aina saatavilla, ja myös mahdollisuus kysyä turvalliselta aikuiselta apua on tarpeen mukaan tarjolla. Näin tilanteet voivat ratketa jo ennen kuin ongelma pääsee syntymään.

Otto Hämäläinen
Pelastakaa Lapset ry, Lapset ja digitaalinen media -yksikkö

Lisätietoa: www.helpsome.fi

Lähteet:

Kauppinen, T., Kivikoski, J. & Manninen, H. 2014. Näin Suomi kommunikoi. Tutkimus älypuhelimen käytöstä. Saatavilla osoitteessa http://elisa.fi/attachment/content/elisa_nain_suomi_kommunikoi_raportti.pdf.

Kupiainen, R., Kotilainen, S., Nikunen, K. & Suoninen, A. (toim.). 2013. LAPSET NETISSÄ – Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä. Helsinki: Mediakasvatusseura. Saatavilla osoitteessa http://www.mediakasvatus.fi/files/ISBN978-952-67693-3-2.pdf.

Tilastokeskus. 2015. Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2015. Saatavilla osoitteessa http://www.stat.fi/til/sutivi/2015/sutivi_2015_2015-11-26_fi.pdf.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti